Šodien
Ceturtdiena,
2022. gada 1. Decembris

Arnolds, Emanuels


Redakcijas komentārs
Kērlings - intelektuāls sports?
25.11.2002

Āris Cēders
curling.lv galvenais redaktors,
komanda "Aisbergs"


Latvijas Čempionāta nolikums paredz, ka komandai jāpaziņo par nespēju piedalīties kārtējā čempionāta spēlē vismaz 2 nedēļas iepriekš.

Tad, kad palikusi vairs tikai nedēļa līdz 24. novembrī ieplānotajām Čempionāta spēlēm Ventspilī, kļūst zināms, ka komandas "Aisbergs" diviem spēlētājiem piedalīties tajās nebūs iespējams. Tā kā bija palikusi vairs tikai nedēļa, un mainīt kalendāru vairs nevar, tiek meklēts kāds cits abpusēji pieņemams risinājums. Pretimnākoša izrādās komanda "Rīgas Roņi", kas ir ar mieru tajā laikā izspēlēt sev priekšā stāvošās čempionāta spēles ar attiecīgajiem pretiniekiem - tātad čempionāta norise netiek kavēta. Par iespējamo situācijas risinājumu tika informēts Latvijas Kērlinga Asociācijas prezidents Jānis Ozollapa, kuram nebija iebildumu.

Asociācijas valdes loceklis Aigars Beizaka k-gs., kas asociācijas uzdevumā nodarbojas ar Čempionāta rīkošanu, ilgi lēma un divas dienas pirms spēles izlēma, ka Čempionāts iegūs vairāk, ja viņš tomēr paliks nelokāms un ledus stāvēs brīvs - par spēli ieskaitot "Aisbergam" zaudējumu 0:16. Vai ir kāds reāls iemesls, kāpēc tā vietā nevarēja notikt "Rīgas Roņu" spēles? Šāda rīcība, protams, demonstrē stingru roku un nelokāmu pieturēšanos pie čempionāta nolikuma (un es nekādā gadījumā nepieļauju, ka tas kaut nedaudz sasaucas ar kāda paša interesēm Čempionātā), taču, lai nu kā - pagaidām tikai tikko piedzimušajā Latvijas kērlingā diez vai tik principiāla nostāja ir tas, kas sekmē Latvijas Kērlinga Asociācijas statūtos nospraustos mērķus:

2.1. LKA mērķis ir, ... , darboties kērlinga attīstībai un augstu rezultātu sasniegšana kērlingā bez peļņas iegūšanas nolūka un rakstura;

2.1.3. veicināt augstas klases kērlinga spēlētāju gatavošanu;

2.1.7. sekmēt kērlinga izaugsmi, veicināt kērlinga spēlētāju meistarības pilnveidošanu līdz valstu izlašu komandu līmenim;

Tie ir tikai daži no LKA statūtu punktiem un jāsaka - nav nejaušība, ka tieši uz šo statūtu pamata arī darbojas LKA valdes locekļi.

Vai Latvijas kērlings šī visa rezultātā kaut ko ieguva? Šāda rīcība varbūt arī būtu loģiska, piemēram, Kanādā - tur ir 1 milj. Kērlingistu, kērlinga vēsture vijas simtos gadu tālā pagātnē. Latvijā to, kas spēlē kērlingu ir nedaudz pāri pussimtam un kērlingam ir apritējis viens gads. Latvijas čempionātā mums katram ir savas intereses, tamdēļ citi piekritīs vienam, citi otram. Taču viens ir skaidrs - matu skaldīšana (jo nekā cita, ko skaldīt diemžēl pie mums vēl nav) un stingrās rokas paraugdemonstrējumi pie mums pagaidām ir vairāk nekā pārspīlēti un Latvijas Čempionātam par labu nemaz nenāk. Mēs esam šeit savākušies, lai spēlētu kērlingu, nevis lielo politiķu spēles uz mazās kērlinga skatuvītes.

Un jājautā - kā būs tālāk? Visiem taču jābūt vienlīdzīgiem. Nonāksim aizvien absurdākās situācijās (kā ik pa laikam gadās tālu no pilnības esošo asociācijas statūtu dēļ, piemēram) bet precedenti būs radīti - stūrgalvības kults turpināsies.

Kļūdainais spēles protokols pierāda vispārējo Latvijas Čempionāta organizācijas (t.sk. normatīvo dokumentu) kvalitāti, procedūru trūkumu. Vai šādā situācijā ir pamatota stingra neatkāpšanās no nolikuma, kurš acīmredzami vēl nav spējīgs patstāvīgi "vadīt" čempionātu? Vai tomēr atteikšanās izskatīt kādu problēmu individuāli jāvērtē, kā organizatoru nespēja vai nevēlēšanās to darīt?

Vai ir jāgaida lielāks absurds, vai pietiek ar esošo? - cietēju pulkam tātad šoreiz piebiedrojas arī "Ventspils OC" komanda, jo spēles protokols ir parakstīts un, ja mēs turpinām pieiet lietām principiāli, to vairs nevar mainīt. Cik ilgi mēs spītēsimies? Kur nonāksim un vai atkal uz Eiropas Čempionātu būsim spiesti sūtīt tikko mākslīgi izveidotu 'Latvijas izlasi', jo čempiona titula ieguvējiem tādu vai citādu iemeslu dēļ uz čempionāta beigu datumu ir problēmas izrādīt reālu pretestību vairumam Latvijas komandu?

Arī šā gada čempionāta nolikumā 'aiz borta' palika norma, kādu ieteica Starptautiskās Kērlinga Federācijas attīstības oficieris Ričards Hardings, jau 2002. gada jūlijā - laikā, kad to pat vēl varēja paspēt iestrādāt 2002. gada čempionāta nolikumā. Norma nosaka, ka uz Eiropas čempionātu brauc stiprākā komanda uz braukšanas brīdi, kura tiek noskaidrota, izspēlējot 3 spēļu miniturnīru starp divas pirmās vietas ieguvušajām komandām. Jo jābrauc ir tieši tad, nevis pirms mēneša vai četriem. Latvijā kērlings ir jauns un mēs visi vēl tikai mācāmies, tamdēļ pusgadu garā čempionāta turnīrā uz čempionāta beigām visvairāk punktus savākusī komanda var izrādīties tālu ne tā stiprākā. Vēl trakāk - mainās komandu sastāvi, aiziet pat līdz tādam absurdam, ka tiek nomainīts komandas skips.

Nobeigumā, pārfrāzējot Sebastiāna Lēba teikto "Rally is in the stages", gribas teikt - Kērlingu spēlē uz ledus!
Tikai viens ar otru sadarbojoties mēs uzcelsim to, ko varēs saukt par "Kērlings Latvijā".

Un vēl piedāvāju atskatīties uz 2002/03. gada Latvijas Čempionāta kērlingā Nolikuma pašu pirmo punktu, kuru varbūt kāds ir piemirsis:

Kērlinga sacensības "2002/03. gada Latvijas čempionāts kērlingā" tiek rīkotas ar mērķi:
 • kērlinga popularizēšana un attīstība Latvijā;
 • sportistu, tiesnešu sagatavošana un meistarības paaugstināšana kērlinga sportā;
 • kērlinga spēlētāju atlase un sagatavošana nacionālajām izlasēm (sieviešu un vīriešu);


  Āris Cēders (curling.lv)
  Krišs Karnītis (LKA valdes loceklis).  Komentāri:

  From: Aigars
  E-mail: aigarsbeizaks@navigator.lv
  Komentārs par rakstu - "Kērlings - intelektuāls sports? "

  2002/03.gada Latvijas čempionāta kērlingā nolikuma 6.7 punkts ir sekojošs:
  “Drīkst pārcelt paredzēto čempionāta spēli , ja 2. nedēļas iepriekš par to tiek rakstiski paziņots čempionāta orgkomitejai ( minot iemeslus ) , un tai ne vēlāk kā 7 ( septiņas ) kalendārās dienas pirms paredzētās čempionāta spēles jāsniedz atbilde” . Tāpat ir jāmin arī sekojoši nolikuma punkti:
  6.6. Gadījumā , ja komanda uz spēli neierodas neattaisnojošu iemeslu dēļ vai kavējās ilgāk par 15.min., komandai tiek piešķirts zaudējums 0/0/0 : 8/16/2 ( endi/akmeņi/punkti ) un 3.4 Katra komanda, kluba ietvaros, čempionātam drīkst pieteikt ne vairāk kā 10( desmit ) spēlētājus.
  Un tāpec es patiesi izsaku dziļu līdzjūtību, gan Cēdera k-gam , gan Karnīša k-gam, kā arī LKA prezidentam Ozollapas k-gam ( visi pārstāv kērlinga komandu “ Aisbergs “ ) , ka viņiem nebija iespējas rakstiski informēt čempionāta orgkomiteju par savas neierašanās iemesliem . Tāpēc, sakarā ar radušos iespēju, gribu informēt kērlinga komandu “ Aisbergs “, ka čempionāta nolikums paredz, ka komandā drīkst pieteikt 10 spēlētājus un saskaņā ar nolikuma 3.5 punktu komandai ir tiesības uz spēli pieteikt ne vairāk kā piecus spēlētājus, un tāpēc divu spēlētāju neierašanās nevar traucēt no pārējiem astoņiem spēlētājiem izvēlēties tos piecus , kas aizvadīs kārtējo čempionāta spēli.
          Gribu minēt arī faktu, ka 2002.gada 22.oktobrī notika LKA valdes sēde, kurā bez valdes locekļiem un LKA prezidenta Ozollapas k- ga piedalijās arī visu klubu prezidenti, aŗī Jelgavas kērlinga kluba prezidents, no kura ir pieteikta komanda “ Aisbergs “, un visi vienbalsīgi nobalsoja par šādu 2002/03.gada Latvijas čempionāta kērlingā nolikumu.
          Un nobeigumā gribu pateikt, ka visvienkāršākais jau ir “nomelnot”cilvēku, bet kur tad bija visi Cēdera k-gi un Karnīša k-gi, kad tika sastādīts LKA nolikums, jo cik man zināms tad valdes sēdes ir atklātas???

  Ar cieņu LKA valdes loceklis, kas LKA uzdevumā nodarbojas ar čempionāta rīkošanu.

  From: Kārlis Smilga
  E-mail: karlis@maiznieks.lv
  Nenoturējos un gribu izteikt arī savas domas. Pārdomas ir manas personīgās un nav asociējamas ar manas komandas kopējo nostāju, jo maniem komandas biedriem varētu būt savādākas domas. Par cik atrodos vēlētā amatā arī Jelgavas Kērlinga klubā, lūdzu kluba biedru izpratni manai nostājai, jo tā būs pretrunā ar mana kluba biedra Āra nostāju.

  Man ir pilnīgi saprotams Āra sašutums par it kā nepamatotu zaudējumu ieskaitīšanu neierašanās gadījumā, loģiski, zaudēt spēli bez cīņas nav patīkami. Es pats esmu nonācis līdzīgā situācijā pagājušās sezonas laikā, kad manas prombūtnes laikā Lieldienās steigā tika meklēts aizvietotājs, jo spēli pārcelt nebija iespējams. Šo spēli mūsu komanda zaudēja, jo aizvietotājs uz laukuma atradās trešo reizi. Nākamā problēma radās jautājumā vai drīkst pieteikt papildus spēlētājus, uz ko mums tika atbildēts, ka pieteikumu termiņš ir nokavēts un ka sezonu mums nāksies pabeigt četratā- slimiem, vai kādiem gribat. Jāpiezīmē, ka pagājušogad spēles tika izziņotas pārsvarā tikai nedēļu iepriekš, kas krietni sarežģīja situāciju ar komandas komplektēšanu. Pie kam ļoti interesanti bija uzzināt, ka dažām komandām sezonas izskaņā tomēr izdevās pieteikt papildus spēlētājus. Bet kā vēsta paruna: "pirmie kucēni jāslīcina".

  Šogad situācija ir uzlabojusies- man kalendārs ir zināms jau trīs nedēļas iepriekš un ir iespēja 2 nedēļas iepriekš paziņot par savu atteikumu. Tas viss ir ierakstīts sacensību nolikumā un ar to ir jārēķinās. Jebkādas atkāpes no sacensību nolikuma radīs Precedentu. Nākamie neapmierinātie būsim iespējams mūsu komanda, jo varēsim droši atsaukties- mēs taču nevarējām. Un viss sacensību nolikums tiks nolikts zem sitiena, jo būs skaidrs, ka jebkuru punktu ir iespējams apstrīdēt ar it kā loģiskiem pamatojumiem (biju pamatīgā "pālī", man bija slikts garīgais). Tas viss atgādina situāciju kuru var raksturot vienkārši "posļe draki kulakami ņemašut!".

  Patīkami pārsteidza Ilvas Beizakas striktā pieeja pārtraukt mūsu ceturtās kārtas spēli ar Ventspils OC pēdējā enda laikā, jo bijām pārkāpuši laika limitu. Neskatoties uz to, ka Ventspils halles darbinieks atļāva spēli turpināt, spēle pēc tiesneša lūguma tika pārtraukta. Tas bija tikai godīgi pret tām komandām, kurām pēc šī pašā čempionāta nolikuma spēles tika pārtrauktas 2. kārtas laikā (konkrēti pret komandu "Sudrabakmens"). Noteikumi jābūt visiem vienādiem. To pašu var teikt par neierašanās gadījumā ieskaitīto uzvaru "uzvarētājiem"- 16-0, jeb endi 8-0. Man īsti nav pieņemama šāda pieeja, jo sezonas beigās šie uzdāvinātie endi var izrādīties izšķiroši- taču mainīt vairs neko nevar, jo noteikumus spēles laikā nemaina un ir jāspēlē pēc esošajiem.

  Ar savu komentāru es aicinu konsekventi ievētot LKA Valdes pieņemto Latvijas čempionāta kērlingā nolikumu, nevis izteikt nopēlumu, jo likums rakstīts visiem vienāds. Āris pats ir izdarījis lielu soli pretī šīs problēmas risinājumam publiskojot savu vēstuli, līdz ar to arī komentārus, tas tikai liecina, ka problēmas mūsu mazajā kērlinga sabiedrībā problēmas pastāv un jārisina vien viņas būs mums pašiem. Aicinu Āri pie katras čempionāta kārtas atvērt komentāru sadaļu (protams, moderētu), jo katrā kārtā ir kāds, kas gribēs ko teikt. Pēc sezonas būs iespējams apkopot šos komentārus un secināt, kas būtu jāmaina Nolikumā 2004'.


  From: Jānis Ozollapa
  E-mail: janis@ledushalle.lv
  Iespēja izteikties......... tā ir laba lieta.
  Izskaidroju radušos situāciju !
  Nedēļu pirms čempionāta spēlēm, kuras bija jānotiek Ventspilī, radās situācija, ka "Aisberga" komandai nebija iespējas piedalīties iepriekšminētajā tūrē - kā arī visi iesniegumu, atteikumu termiņi nokavēti... Tad pieņēmu ("Zemgale Cup"laikā)lēmumu (kā "Aisberga" skips, un ne kā LKA prezidents), ka vienīgais risinājums, kā noslogot Ventspils ledu par 100%, kā arī , lai nepieļautu situāciju, ka spēles rezultāts tiek noteikts saskaņā ar nolikuma punktu (0:16), ir kādas citas komandas iesaistīšana (aizvietošana)minētajā tūrē "Aisberga" vietā!

  Atsaucību izrādīja Ilgoņa Zīda komanda "Rīgas Roņi", kura bija gatava doties uz Ventspili un izspēlēt savas Latvijas Čempionāta spēles (agri vai vēlu "roņiem" būs jāspēlē gan ar OC Ventspils, gan Bolder komandām... kapēc to neizdarīt... zinot, ka nav informācijas par turpmākajām spēlēm. Zinot, ka uz turpmākajām spēlēm vēl nav sastādīts spēļu kalendārs, nolēmu, ka principā nav nekādas atšķirības, ka tiek samainītas spēles vietām...(samainot saskaitāmos vietām - rezultāts nemainās...)

  Uz brīdi, kad tika stādīts spēļu kalendārs Ventspils tūrei, "RR" komandas vēl nebija... Es visu saprotu, tikai nevaru saprast vienu, kapēc "RR" komandai tika atteikta iespēja piedalīties Ventspils tūrē "Aisberga" vietā... kaut vai "Aisbergam" ieskaitot zaudējumu ...

 • Latvijas Čempionāts Kērlingā

 • Ir zināmi 2011/2012 gada sezonas Latvijas kērlinga čempionāta dalībnieki
 • JKK/Smilga Smilga kļūst par Latvijas čempioniem jaukto pāru konkurencē [ČEMPIONĀTA REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK]
 • Svētdien notiks Latvijas čempionāta mixed doubles fināls [LASĪT VAIRĀK] [SPĒĻU REZULTĀTI] [SPĒĻU GRAFIKS]
 • Sestdien sāksies Latvijas kērlinga čempionāts jauktajiem pāriem [LASĪT VAIRĀK] [SPĒĻU GRAFIKS] [ON-LINE REZULTĀTI]
 • Sākas pietiekšanās Latvijas čempionātam sieviešu un vīriešu komandu konkurencē [LASĪT VAIRĀK] [PIETEIKUMA FORMA]
 • Apstiprināts jaukto pāru čempionāta spēļu grafiks [LASĪT VAIRĀK] [SPĒĻU GRAFIKS]
 • Pieteikšanās Latvijas Kērlinga čempionātam jauktajiem pāriem ir noslēgusies
 • Peldējumā uz Sočiem? [INTERVIJA] [LASĪT VAIRĀK]
 • Sākas pietiekšanās 2011.gada senioru čempionātam [PIETEIKUMS (pdf)] [PIETEIKUMS (doc)] [LASĪT VAIRĀK]
 • Latvijas čempioni kērlingā nemainās [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Nedēļas nogalē – Latvijas kērlinga čempionāta finālspēles [LASĪT VAIRĀK] [ON-LINE REZULTĀTI]
 • Noskaidroti finālisti [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Līderēm divi zaudējumi [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Noslēdzas kērlinga čempionāta otrais aplis [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Čempioniem pārtrūkst 23 uzvaru sērija [KOPVĒRTĒJUMS] [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK]
 • Katra spēle arvien svarīgāka [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Čempionāta vadībā Rīgas roņi un Vivat [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Čempiones piedzīvo pirmo zaudējumu [LASĪT VAIRĀK] [ON-LINE REZULTĀTI]
 • Latvijas čempionātā tiks aizvadītas pirmā apļa noslēdzošās spēles [LASĪT VAIRĀK] [ON-LINE REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Bez zaudējumiem tikai trīs komandas [KOPVĒRTĒJUMS] [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK]
 • Rīgas roņi turpina uzvaru sēriju [LASĪT VAIRĀK] [ON-LINE REZULTĀTI]
 • Rīgas roņi centīsies turpināt uzvaru sēriju Latvijas čempionātā [LASĪT VAIRĀK] [ON-LINE REZULTĀTI]
 • Latvijas kērlinga čempionātā aizvadītas pirmās spēles [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Sestdien startēs Latvijas čempionāts kērlingā [ON-LINE REZULTĀTI] [SPĒĻU GRAFIKS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Apstiprināts Latvijas čempionāta vīriešiem un sievietēm grafiks [SPĒĻU GRAFIKS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Jaukto pāru čempionātā kērlingā uzvar Caune/Caune [REZULTĀTI UN KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Latvijas čempionātā startēs 7 vīriešu un 6 sieviešu komandas
 • Sākas Jaukto pāru čempionāts [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS UN REZULTĀTI]
 • Sākas pieteikšanās LČ vīriešu un sieviešu konkurencē [PIETEIKUMS (pdf)] [PIETEIKUMS (doc)] [LASĪT VAIRĀK]
 • Mixed Doubles čempionātā startēs 4 pāri [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS]
 • Latvijas MIX izlases Eiropas kērlinga jaukto komandu čempionātu turpina ar zaudējumu Norvēģijai [ČEMPIONĀTA MĀJAS LAPA] [LASĪT VAIRĀK]
 • Sākas pieteikšanās Jaukto pāru čempionātam [LASĪT VAIRĀK] [PIETEIKUMS]
 • Latvijas čempionātā kērlingā uzvar Rīgas Roņi un Nicoll [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Ar Rīgas Roņu un Nicoll uzvaru noslēdzies grupu turnīrs Latvijas čempionātā kērlingā [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS]
 • Pēc pirmā riņķa Latvijas čempionāta vadībā Rīgas roņi un Nicoll [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Samazināta dalības maksa Latvijas čempionātā
 • Zināms Latvijas čempionāta kalendārs [ČEMPIONĀTA KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK] [TRENIŅU LAIKI]
 • Sākas pieteikšanās LČ vīriešu un sieviešu konkurencē [LASĪT VAIRĀK] [KLUBA PIETEIKUMS] [VĀRDISKAIS PIETEIKUMS]
 • Jaukto Pāru čempionāts sāksies jau nākamnedēļ [IZSPĒLES KĀRTĪBA] [LASĪT VAIRĀK]
 • Sākas pieteikšanās Jaukto pāru čempionātam
 • Zināms šīs sezonas kalendārs [KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Video – Latvijas čempionāta vīriešiem finālspēle
 • Kērlings: video un audio
 • Latvijas čempioni kērlingā – Rīgas Roņi un Ledenes [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS] [GALERIJA]
 • Kērlingisti gatavi izšķirošajām spēlēm [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Kērlinga finālspēles rādīs interneta tiešraidēs
 • Latvijas čempionātā zināmas trīs no četrām finālistēm [PAM RĀDĪTĀJI VĪRIEŠIEM] [PAM RĀDĪTĀJI SIEVIETĒM] [LASĪT VAIRĀK]
 • Kērlinga čempionātā klūp arī pagājušā gada uzvarētāji [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Čempionāta vadībā pagājušās sezonas uzvarētāji [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Notikušas izmaiņas Pasaules antidopinga kodeksā
 • Nedēļas nogalē sāksies Latvijas čempionāts kērlingā [KALENDĀRS SIEVIETĒM] [KALENDĀRS VĪRIEŠIEM] [LASĪT VAIRĀK]
 • Tiek organizēta komandu sapulce pirms Latvijas čempionāta
 • Latvijas čempionāts sāksies 31. janvārī [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS SIEVIETĒM] [KALENDĀRS VĪRIEŠIEM]
 • Jaukto pāru čempionātā sudrabs Ansim un Dacei
 • Jaukto pāru čempionātā uzvar Staša-Šaršūne/Krusts [REZULTĀTI UN KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Jaukto pāru čempionāta vadībā pagājušās sezonas uzvarētāji [SPĒĻU KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI UN KOPVĒRTĒJUMS]
 • Jaukto pāru čempionāts sākas jau šo svētdien [NOTEIKUMI] [LASĪT VAIRĀK] [SPĒĻU KALENDĀRS]
 • Sākas pieteikšanās Latvijas čempionātam [KOMANDAS PIETEIKUMS] [LASĪT VAIRĀK] [KLUBA PIETEIKUMS]
 • Zināms sezonas kalendārais plāns [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRAIS PLĀNS]
 • Sudrabs čempionātā tiek Ondulat B komandai
 • Jāizspēlē sudraba medaļas liktenis [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempioni kērlingā – Rīgas roņi un Ledenes [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Čempionāta vadībā Rīgas roņi un Ledenes
 • Vadībā izvirzās pagājušā gada spēcīgākās komandas [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Bez zaudējumiem iztiek tikai divas komandas [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Nedēļas nogalē sāksies 7. Latvijas čempionāts kērlingā [KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Informācija par dopingu [LASĪT VAIRĀK] [APLIECINĀJUMS]
 • 23. janvārī notiks Latvijas čempionātu komandu sapulce
 • Latvijas čempionāta kalendārs [KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Individuālajā cempionātā uzvar Sandris Buholcs un Vineta Smilga
 • A grupā spēlēs Redmars
 • Jauktajā dubultspēlēs sadalītas medaļas, B grupā – izšķirošā cīņa
 • Zināmi jaukto pāru čempionāta un B grupas vīriešiem uzvarētāji
 • Notiks cīņas par medaļām un spēlēšanu A grupā [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS]
 • Latvija sāk ar uzvaru [LASĪT VAIRĀK] [ČEMPIONĀTA MĀJASLAPA]
 • Papildināts – Jaukto pāru un B grupas kalendārs [PIETEIKTĀS KOMANDAS] [LASĪT VAIRĀK] [KALENDĀRS]
 • Beigusies pieteikšanās Latvijas čempionātam
 • Sākas pieteikšanās Latvijas čempionātam
 • Sākas balsošana par simboliskajām izlasēm
 • Diskusija - par LČ izspēles kārtību nākamajā sezonā
 • Pirmajā spēlē pārāki Jelgavas juniori
 • Latvijas čempionāts noslēdzies [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Junioru čempionātā piedalīsies 2 komandas
 • Nicoll nodrošina zelta medaļas [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Noslēdzies pirmais aplis Latvijas čempionātā [KOPVĒRTĒJUMS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Bez zaudējumiem – tikai Nicoll [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Junioriem arī pirmais zaudējums
 • Čempionāta vadībā izvirzās visas spēcīgākās komandas [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Sākas 6. Latvijas čempionāts kērlingā vīriešiem un sievietēm [VAIRĀK PAR ČEMPIONĀTU] [LASĪT VAIRĀK]
 • Informācija par dopingu
 • Zināms Latvijas čempionāta vīriešiem un sievietēm 2006./2007. gada kalendārais plāns [KALENDĀRS] [LASĪT VAIRĀK]
 • 08.08.2006. valdes sēdes protokols [PILNS VALDES SĒDES PROTOKOLS] [LASĪT VAIRĀK]
 • Latvijas čempionātu kērlingā vīriešu, sieviešu, jauktajām (MIX) un junioru komandām nolikums
 • Latvijas 2. čempionāta individuālajā kērlingā nolikums
 • Aptauja Latvijas kērlingistēm
 • Latvijas Čempionāts 2006: Medaļas sadalītas [LASĪT VAIRĀK] [FOTO]
 • Noslēdzies junioru čempionāts [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI]
 • 22. marta Disciplinārās komisijas lēmums
 • Latvijas junioru kērlinga čempionātā uzvar JKK Juniori [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI] [SPĒĻU KALENDĀRS]
 • JKK Junioriem trīs panākumi trīs spēlēs [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI]
 • Sudrabs tiek Ondulat/ĀA un Ledenēm [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK]
 • Sākusies balsošana par simboliskajām izlasēm
 • Zelts izcīnīts, sudrabs gaida īpašniekus
 • Junioru čempionātā piedalīsies 3 komandas
 • Dāmām zināmas uzvarētājas
 • Disciplinārās komisijas lēmums
 • Noskaidrotas komandas, kas cīnīsies par medaļām [REZULTĀTI] [LASĪT VAIRĀK]
 • Rīgas Roņi panāk līderus
 • Kērlinga sezonā neliels klusums
 • Pieteikumu veidlapas Latvijas 5. Čempionātam kērlingā
 • Latvijas ziemas olimpiādes turnīri kērlingā
 • Latvijas 5. čempionāts kērlingā vīriešu un sieviešu komandām [LASĪT VAIRĀK] [PIETEIKUMU VEIDLAPAS]
 • Tuvojas kārtējā kērlinga sezona
 • Sākas 4. kērlinga sezona
 • Tuvojas Latvijas 4. Čempionāts
 • Latvijas 4. Čempionāts kērlingā
 • 2004. gada Latvijas Čempioni - Jelgavas Maiznieks un Lauvas
 • Latvijas Čempionāta finālspēles
 • Latvijas Čempionāta 7. kārta Ventspilī
 • Līderi - roņi, maiznieki un ledenes
 • Kārtas veiksmīgākā komanda - Pērles [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Līderi bez zaudējumiem neiztiek [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • "Četru turnīrs" jau sestdien! [LASĪT VAIRĀK] [2003. GADA ČEMPIONĀTS]
 • 24 komandas sāk cīņu par medaļām [LASĪT VAIRĀK] [REZULTĀTI]
 • Sestdien starts arī kērlinga sezonai [LASĪT VAIRĀK] [SPĒĻU GRAFIKS]
 • Latvijas Čempionāts 03/04
 • Latvijas 2. čempionāts kērlingā
  noslēdzies [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS] [FOTO]
 • Ondulat-2 - zelts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāta 2003 noslēgums.
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionātā jauni līderi [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionātā līderi saglabā savas pozīcijas [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Aizvadīta puse no Latvijas Čempionāta spēlēm [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Kērlinga akmeņi iemēģina Aizkraukles ledu [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas Čempionāta 5. tūre [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Ventspilī aizvadītas kārtējās Latvijas čempionāta spēles [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS] [KOMENTĀRS]
 • Latvijas čempionāta 2. tūre [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts sācies [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāts 2003
 • Latvijas čempionāts - medaļas izdalītas. [LASĪT VAIRĀK] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Noslēdzas Latvijas 1. čempionāts kērlingā [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • "Ledlauži" nodrošina sev pirmo vietu Latvijas Čempionātā! [REZULTĀTI] [KOPVĒRTĒJUMS]
 • Latvijas čempionāta spēles Jelgavā, 29.08 [KOPVĒRTĒJUMS] [REZULTĀTI]
 • Latvijas čempionāta spēles Jelgavā, 24.08 [KOPVĒRTĒJUMS] [REZULTĀTI]
 • Latvijas čempionāta spēles 17.08 [KOPVĒRTĒJUMS] [REZULTĀTI]
 • Latvijas Čempionāta ceturtās kārtas REZULTĀTI
 • Latvijas Čempionāta trešā un ceturtā kārta
 • Jelgavā – pirmais Latvijas čempionāts kērlingā

 • Savējiem
  Lietotājs:
  Parole:

 • Reģistrēties
 • Aizmirsi paroli?

 • Fotogalerijā:

  LKA balle 2009


  Latvijas jaukto pāru čempionāts
  2011
 • Komandas
 • Spēles
 • Rezultāti

 • Latvijas čempionāts
  2011
 • Komandas
 • Spēles
 • Rezultāti

 • Jaunākie sludinājumi

  >> Sludinājumu sadaļa

  webmaster@curling.lv
  © Ideja, dizains & programmēšana: Āris Cēders
  © pandaDESIGN, 2002-2009
  Kērlingu Latvijā atbalsta:

  Latvijas kērlinga asociācijas sponsori: